Mange undersøkelser viser at spesielt jenter med minoritetsbakgrunn kan møte utfordringer og begrensninger i forhold til æreskultur. Det er 17 år gamle jenter på Oslo Øst som har plukket ta ut de tre spesifikke temaene som konseptet har fokusert på. Dette er debatten rundt hijab, seksualitet og ikke minst hvordan noen miljøer faktisk støtter at det er dødsstraff for homofile i de landene de kommer fra.

 

Ved at det er en flerkulturell ungdomsgruppe som selv har tatt tak i disse utfordringene, så håper vi at det kan skape diskusjon og refleksjon.

 

For å bedre integrering og motvirke rasisme, så er det viktig at ulike minoritetsgrupper selv er med på å sette søkelys på temaer som begrenser mange unge sin frihet i Norge. Det er våre jevnaldrende venner med sin ulike bakgrunn som best vet hvordan det er å komme i klem mellom forventningene fra foreldregenerasjonen og hverdagen som unge i Oslo.

 

Nettsiden vi har laget inneholder tre filmer og lærerveiledning til hvert tema. Det er også laget en utvidet lærerveiledning i forhold til homofili. Der er det nyttige linker til annet stoff om emnet, blant annet Barack Obamas bidrag til nettsiden It Gets Better. Prosjektet har blitt utviklet i samråd med lærere og testet på Nydalen og Bjørnholt videregående skoler.  Konseptet har fått gode tilbakemeldinger og vi ønsker også å videreutvikle dette siden vi ser at temaene vi tar opp er like aktuelle nå som når vi utviklet konseptet i 2013

 

UNG I

OSLO

2013

PROSJEKTET ER STØTTET AV

I 2014 fikk EQuality midler fra IMDi for å produsere en film som tar for seg æreskultur, og å kunne ta egne valg med tanke på valg av kjæreste og ektefelle. Denne filmen bruker vi som innledning til et foredrag hvor vi har med oss Amal Adens for å ta opp temaer fra filmen. Prosjektets er laget for å skape diskusjon og dialog blant unge elever om hva som kan gjøres for å hindre utenforskap, spesielt for elever med minoritetsbakgrunn. Les mer om filmen her.

 

Prosjektet har fått svært positive tilbakemeldinger fra lærere og elever, og lærere har brukt foredraget innenfor programområdene kommunikasjon og samhandling, samfunnsfag, norsk og religion for ulike trinn. Vi har hittil gjennomført over 100 skolebesøk og et tyvetalls besøk på bibliotek rundt om i landet.  Prosjektet har siden 2014 fått støtte av IMDi som et ledd i bekjempelse av tvangsekteskap og alvorlige begrensninger av unges frihet.

 

NORSK

NOK

2015 -

Bybroen vgs.

Sandvika vgs.

Thora Storn vgs.

Mysen vgs.

Erfaringsrapport

for 2017

PROSJEKTET ER STØTTET AV

Dette prosjektet ble til som et resultat av et samarbeid mellom EQuality og RVTS. Vi så at det var en manglende kompetanse rundt dobbeltminoriteter med tanke på LHBT i helsevesenet. Formålet med prosjektet ble derfor å bidra til å forbedre RVTS sine tjenester, nemlig opplæring og formidling av fagkompetanse innenfor psykisk helse. Resultatet av prosjektet ble en kortfilm laget for å inngå i RVTS sin kursing rundt dobbeltminoriteter. Filmen er utviklet med utgangspunkt i bloggen til hovedpersonen Kajinthan. Narrativet er bygd opp rundt blogg-innlegg der han tar oss med inn i flere episoder der utfordringer med hensyn til seksualitet og kulturelle forventinger kommer til syne. Her møter vi også fagpersoner slik som lærer, psykolog og psykiatrisk sykepleier med minoritetskompetanse.

KAJINTHAN.

BLOGG

2014

 

Hele oppveksten min har jeg følt meg annerledes, og at jeg ikke passer inn. Jeg ble alltid dratt mellom kulturen min og den jeg egentlig følte jeg var.”

PROSJEKTET ER STØTTET AV

EQuality har laget en film sammen med forfatter og samfunnsdebattant Amal Aden basert på en historie fra et av hennes bokmanuskript som forteller historiene til norske minoritetsungdommer.

 

Norsk Nok er en kortfilm om norsk-somaliske Amira sin kamp mellom lojaliteten til familien og slekten, og sine egne følelser og drømmer. Hun er stolt av kulturen sin og ønsker å være god mot foreldrene sine, men samtidig blomstrer ungdommelig nysgjerrighet og ”ulovlige” følelser i henne. Amira forelsker seg i etnisk norske Johannes. Hun vet at det aldri vil godtas av faren og slekten, og i sin naivitet prøver hun å balansere de to verdenene ved å leve et dobbeltliv basert på løgner. Etter hvert krasjer verdenene inn i hverandre og konsekvensene viser seg å være mye verre hun forutså.

NORSK

NOK

2014

PROSJEKTET ER STØTTET AV

EQuality har fått støtte av Aktiv Ungdom (www.aktivungdom.eu) til å lage en kort dokumentarfilm om skolenes ansvar for å ta tak i mobbing. Filmen er produsert av Objektiv Kommunikasjon.

 

Vi ønsker med denne filmen å få skolens ledelse og lærere til å forstå at det er deres ansvar å sørge for at mobbing blir tatt tak i. I dag er det faktisk et lovbrudd dersom mobbing oppdages, og det ikke blir tatt tak i.

 

Filmen viser to skoler som har en klar strategi for å forebygge mobbing. Med god ledelse, tydelige og tilstedeværende voksne, så kan mange tusen unge som sliter i skolehverdagen få et bedre liv. Vi viser også til eksempler som foresatte til mobbeofre kan bruke, dersom skolen ikke oppfyller sin plikt til å ta ansvar.

 

Vi håper filmen først og fremst vil oppleves som positiv og løsningsorientert. RVTS-Sør forteller derfor om ny kunnskap om hvordan arbeidet for god psykisk helse bør organiseres på en bedre måte. Noe av denne nye metodikken er å flytte helseressurser fra kontorene ut i skolegården og inn i klasserom og lærerværelser. Vi tror filmen kan inspirere skoleledere og politikere til å tenke nytt og bedre

 

MOBBING I
SKOLEN

2015

 

PROSJEKTET ER STØTTET AV